Alapítványunk

Szérűskerti Csicsergők Alapítvány

Rövidített neve: Csicsergők Alapítvány

Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet

Az alapítvány célja: Az óvodába járó gyermekek számára a jelenleginél szebb, egészségesebb, esztétikusabb, testi, lelki és szellemi fejlődésüket elősegítő környezet megteremtése.

Az alapítvány sport és szabadidős programok szervezésével és lebonyolításával, az óvodai nevelést segítő felszerelések, sporteszközök, játékok, a zenei és művészeti nevelést szolgáló eszközök, berendezési tárgyak, művészeti alkotások beszerzésével és felszerelésével is segíti.

Adószámunk: 1 8 0 8 2 9 7 5 - 1 - 4 2

Köszönjük a csoportok nevében támogatásukat és az 1% felajánlásokat.

A továbbiakban is köszönettel elfogadjuk az Önök segítségét, támogatását.
Várjuk javaslataikat, ötleteiket, keressünk együtt külső támogatókat.