Pedagógiánk

Helyi Pedagógiai Programunkat Freinet pedagógiájának szellemében alakítottuk ki, amely nyitott, folyamatosan továbbfejleszthető pedagógiai rendszer. A már átélt élményekre építve alakítjuk a fejlesztés folyamatát.

Előtérbe kerül a szabad alkotás, a természetes kísérletezés és a játékos munka. A természeti környezet felfedezésében, mindennapi életünk, hagyományaink kialakításában jelentős szerepet kap az életközeliség és a már átélt élmény. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munkajellegű játékos tevékenység. Az önállóság és a döntési helyzetek a gyermekek életre való felkészítését szolgálják. Célunk a kiegyensúlyozott, harmonikus légkör kialakítása, a mások iránti tisztelet és megbecsülés érzésének fejlesztése. Tudjuk, hogy milyen fontos a nyitottság, az elfogadás, az empátia és a hitelesség.

Nevelésfilozófiánk fókuszába a gyermeket állítjuk. Életszerű helyzeteket kialakítva, változatos tevékenységeket felajánlva adunk teret a gyermeki személyiség kibontakozására. Szem előtt tartjuk az egyéni és életkori sajátosságokat. Feladatunk, hogy minden gyereket eljuttassunk – saját belső erőit aktivizálva és jogainak teljes körű tiszteletben tartása mellett – képességeinek maximumára.

Tiszteletben tartjuk a gyermekek szükségleteit, a szabad döntéshez való jogot, a felajánlott, változatos tevékenységek közül a gyermekek szabadon választhatnak. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermekek természetes érdeklődésére és kíváncsiságára alapozunk, amit Freinet "kísérletező tapogatózásnak" nevez.

"A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze." (Óvodai nevelés országos alapprogramja)
A játék a gyermek pszichikus szükséglete, melyet maradéktalanul ki kell elégíteni. Olyan körülményeket teremtünk, eszközöket biztosítunk, ami lehetővé teszi és ösztönzi gyermekeinket a játékra, segít a kreatív személyiség kibontakozásában. A csoportokban meghitt kuckókat alakítunk ki, kirándulásokon, sétákon együtt gyűjtött termésekből közösen játékokat készítünk. A gyerekek otthonról hozott játékokkal is színesíthetik játékukat.

A szabad önkifejezés, élmények feldolgozása teret kap a mindennapos beszélgető-körben. Ez az a fórum, ahol a gyerekek körben ülve oszthatják meg egymással élményeiket, a csoport együtt tervezi meg a heti-, napi feladatait, tevékenységeit. A beszélgető-kör alkalmas a hétvégi események megbeszélésére, egy-egy ünnepnap előkészítésére, napi munka értékelésére, közös élmények felelevenítésére. Időtartama rugalmas, a beszédtéma függvényében változik.

Fontosnak tartjuk az óvoda és a család szoros kapcsolatát, a szülők és a pedagógusok együttműködését. Óvodánk életébe a szülők nap mint nap beleláthatnak, ünnepélyek és nyílt napok alkalmával tárt kapukkal várjuk az érdeklődőket.ban végzik.

 

Közösségfejlesztő hagyományápolás, óvodai ünnepek megünneplése

    Ünnep tartalma       

Megvalósulás formája

 

Takarítási világnap

 

Óvodai - Az udvar és a teraszok közös takarítása, játékos versengések

Családi Nap

-az óvoda 20. születésnapja

Óvodai -

A magyar népmese napja

Csoportonként - Mesélés, diavetítés

Zene világnapja

Óvodai – táncház óvodapedagógus vezetésével, közös éneklés

Magyar nyelv napja

Óvodai

Közös verselés, mesélés

Adventi időszak hagyományai (kézműves           foglalkozások, gyertyagyújtás)

Csoportos és óvodai

Óvodai gyertyagyújtás

„Az óvónéni mesél” adventi program

Mikulás ünnepség

Bábelőadás a gyerekeknek

Csoportos és óvodai -

Az óvoda nevelőtestületi bábelőadással kedveskedik a gyerekeknek a Mikulás látogatása után

Karácsonyi meglepetés

Óvodapedagógusok meseelőadása

Óvodai-csoportos

Csoportonként műsor, ajándék – közös játék a családokkal

Ünnepi meseelőadás a nevelőtestület szervezésében.

Farsangi télbúcsúztatás, játékos versengések, zenés műsor

Csoportos és óvodai

Játékos versengés, szintenként közös zene és tánc

Március 15. Nemzeti ünnep

Csoportos

A csoportok külső programokat szerveznek.

Húsvéti műhelymunkák a természet újjászületésének ünneplése, csoportok közötti együttműködés, közös barkácsolás

Húsvéti műhelymunkák hagyományos, óvodai szinten. A csoportok látogatást tesznek egymásnál, minden csoport kézműves tevékenységgel készül, locsolkodás.

A víz világnapja vizes játékok szervezése,         a vízzel való takarékoskodás kiemelése

Csatlakoztunk a Happy Hét programjához. Vizes kísérletek, versek, mondókák, dalok, mesék, játékos feladatok. Kiállítással zárul az egész hetet felölelő projekt.

„FÖLD NAPJA” hét

Közös ültetés, játékos feladatok a környezettudatosságról.

 ráhangolódás közös vetítéssel, a Globi című ismeretterjesztő mesefilmmel. A rendezvény zárásaként a megoldott környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat felhasználva élőképet alkotunk a földről.

Madarak, fák napja

Óvodai, csoportonként

Ellátogat óvodánkba a Madártani Egyesület munkatársa. Rengeteg érdekességet, különlegességet tudhatnak meg a gyermekek a madarak életmódjáról. Rajzkiállítást szervezünk.

Családi egészség és sportnap

Óvodai — „Mozdulj” játékos versenyek, közös mozgás, játékos mozgásos feladatok a családoknak.

Anyák napja az édesanyák, nagymamák köszöntése csoportonként

Meglepetéssel köszöntik a gyermekek az édesanyákat, nagymamákat.

Gyermeknap

- játékos programok, műsor, meglepetés a gyerekeknek

Játékos programok, zenés mozgás, tánc, meglepetések. Óvodai rendezvény. Buborék partyval zárul a hangulatos gyermeknapi rendezvény.

Iskolába menő gyerekek búcsúztatása, közös ünneplés

Iskolába menők búcsúztatása –

óvodai rendezvény szintjén.

 

Az óvoda egész közösségét érintő hagyományok, közös ünneplések rendkívül erősítik a gyermekek közösségi nevelésének sikerét, erősíti a gyermekek és felnőttek együttműködését. A csoportok hagyományai a kisebb közösségek együttműködését, a gyermekek és felnőttek önértékelését erősítik, ezzel együtt lehetőséget ad a gyermekek számára is gyakorolni az önérvényesítés alapvető szabályait.

 

 

 

  • A „Mézes reggeli” programban továbbra is részt veszünk. Támogató méhészünk ebben a nevelési évben is regisztrálja óvodánkat.
  • Tervezzük, hogy továbbra is regisztrálunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjaihoz. Ebben a nevelési évben is igyekszünk nagyon változatos programokkal erősíteni a környezettudatos életvitelt, továbbra is bevonjuk a családokat is programjainkba.
  • A szociális segítőnk szervezésének köszönhetően megtarthatjuk a VII. kerületi Rendőrkapitányság segítségével az óvodai „Rendőrségi és közlekedésbiztonsági napunkat”.
  • A szociális segítőnk szervezésének köszönhetően megtarthatjuk a Teddy Maci Kórház programot.
  • Kerületi rajzkiállítás megrendezésre kerül november hónapban, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda szervezésében.
  • Kerületi óvodák játékos sportnapja tavasszal kerül megrendezésre óvodánk szervezésében, melynek célja az egészséges életmód, mozgás, környezettudatos életmód fokozása, elmélyítése, közösségépítés, kapcsolatok ápolása, jó gyakorlat megosztása, szakmaközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése.