Szolgáltatások

    Alapszolgáltatások:

o          Logopédiai és diszlekszia prevenció ellátás: az intézményen belül a Szakszolgálat logopédusa, legfőképp a rászoruló nagycsoportosok körében, lehetőség szerint szakszolgálati javaslata szerint korábban is (nem SNI gyermekek).

o          Fejlesztőpedagógia: BTM és nagycsoportos gyermekek, amennyiben szükséges a szakszolgálat javaslatára korábbi életkorban is.

o          Mozgás, komplex fejlesztés, grafomotoros fejlesztés, diszkalkulia prevenció.

o          A nevelési év elején a nagycsoportosok OVI szita mérése alapján, valamint a szakszolgálati vélemények alapján a szülőkkel egyeztetve egyéni, illetve csoportos fejlesztések tervezése, a nevelési év folyamán a fejlesztés, fejlődés figyelemmel kísérése.

o          Szeptember végén és október elején fogadóórákon egyéni egyeztetés az érintett gyermekek szüleivel. A haladásról, eredményekről egyeztetés alapján fogadóórák, konzultációk.

o          SNI gyermekek ellátása: gyógypedagógus a szakértői vélemény javaslatai alapján. Az éves tervezéshez, órarendhez egyénileg egyeztetnek a szülőkkel, igény szerint, illetve havonta konzultációs lehetőségek.

 

Egyéb szolgáltatások:

o          Minden évben a szülői igények alapján hitoktatás: évek óta nagyszámú jelentkezővel tart az egyház katolikus hitoktatást, valamint református hitoktatást. Az időpontokat a szülőkkel és a hitoktatókkal egyeztetve az óvodai élet és a napi tevékenységek rendszerének megzavarása nélkül szervezzük meg a szülői közösség egyetértésével. Az egyházak megkeresése alapján biztosítjuk a hitoktatás megvalósítását.

o          Gyógytestnevelést a szakszolgálat felmérése alapján biztosít a gyógy testnevelő hetente 1 órában a rászoruló gyermekeknek.

o          A Közösségi Ház gyermek programjai ingyenesen látogathatók az óvodai csoportoknak, továbbra is szeretnénk igénybe venni őket.

o          Minden gyermek jusson el színházba program keretében, a fenntartó támogatásával a nagycsoportosok bábszínházi előadáson vehetnek részt.

o          A kerületi egészségnapokon – Bischitz Johanna IHSZK szervezésében – játékos egészséges életmód programokat látogathatnak a gyermekcsoportok.

o          Kerületi Zöld Hét programjain ingyenesen vesznek részt az óvodák

 

Nevelési időn kívüli egyéb szolgáltatások

  • Ovi-foci a Bozsik program keretében külsős edzővel
  • Gyermekjóga: oktató végzettségű óvodapedagógussal
  • Néptánc néptáncoktató pedagógus vezetésével

 

Tehetséggondozó műhelyek:

  • Kézműves
  • Ének-zene
  • Mese
  • Sakk műhely 2024-2025-ben indul