Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus

Óvodánkban a beszédhibákkal, részképesség gyengeségekkel küzdő gyermekekkel jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező logopédusok, fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok foglalkoznak játékosan kiscsoportos és/vagy egyéni segítségadás formájában heti többszöri alkalommal.
Alapító okiratunkban foglaltak szerint óvodánk ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a mozgásszervi az érzékszervi (látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelését. Fejlesztésükről egyéni fejlesztési terv szerint gyógypedagógus, gyógypedagógus-logopédus gondoskodik.

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. Csak annyi segítséget nyújtunk a gyerekeknek, ami a további önálló cselekvéshez szükséges. Eljárásainkat a gyógypedagógusok iránymutatásai alapján végezzük.

A részképességek fejlesztését nemcsak az egyes területek direkt módon való fejlesztésével, hanem az ezeket megalapozó, az idegrendszer érését hatékonyan befolyásoló mozgásterápiával is megtámogatjuk/elősegítjük.

A foglalkozások külön erre a célra kialakított, jól felszerelt fejlesztő szobákban, illetve a tornateremben zajlanak.

Fejlesztés képgaléria